Lopšelio-darželio daina

Darželio „Varpelis“ daina

Tekstas darželio bendruomenės, muzika Ritos Tumosienės

Lopšelis – darželis – mažųjų pilis,
Čia laukia ir žydi gerumo širdis,
„Varpelis“ jo vardas ir skamba čionai
Kaip šiltas jo aidas – vaikučių balsai.
Tegul skamba garsiai varpelio aidai,
Tegul čia netyla vaikučių balsai.

Varpelis varpelis, - tai mūsų namai,
Čia skamba vaikučių balsai.
Varpelis varpelis, - tai mūsų darželis,
Ateiki čia būtinai.

Čia linksma ir gera, gyventi puiku,
Dainuoti ir šokti, vaidinti kartu.
Pro atvirą langą saulutę matyt
Ir pirmąją raidę išmokti rašyt.

Tegul skamba garsiai varpelio aidai,
Tegul čia netyla vaikučių balsai.
Varpelis varpelis, - tai mūsų namai,
Čia skamba vaikučių balsai.

Varpelis varpelis, - tai mūsų darželis,
Ateiki čia būtinai.
Ateiki čia būtinai.
Ateiki čia būtinai...

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį