Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio darželio “Varpelis” nuostatai 2017 m. 2022-10-31 20:54:32 624.69 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-07-04 18:09:32 378.98 KB
Tvarkų aprašai
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 216.9 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 306.86 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024-03-01 13:32:48 501.04 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 226.45 KB
Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, 2023-05-23 sprendimas Nr. T-255 2023-09-15 13:01:03 600.12 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo, 2023-03-28 sprendimas Nr. T-102 2023-09-15 12:56:36 58.29 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2023-02-07 Nr. T-32 214.62 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2023-03-28 Nr. T-103 188.27 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-07-04 18:59:57 1.65 MB
Pareigybės aprašymai
Specialistų pareigybės aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:19:02 212.58 KB
Psichologo asistento pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:18:51 176.54 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:18:37 141.74 KB
Mokytojų pareigybės aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:18:08 184.63 KB
Meninio ugdymo mokytojo (muzika, šokis, teatras, dailė) pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:17:48 149.39 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:17:28 185.07 KB
Techninio personalo pareigybės aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:46:31 191.67 KB
Dokumentu specialisto pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:46:44 188.97 KB
IT sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:02 161.75 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:22 190.43 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:32 191.02 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:44 191.24 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:10 147.6 KB
Patalynės ir skalbinių išdavėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:24 169.57 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:43 157.98 KB
Ūkio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:57 181.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:49:09 168.9 KB
Virėjo preigybės aprašymas 2023-07-03 21:49:20 148.58 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai veiklos planai
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2023-07-12 17:07:21 832.38 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2023-07-12 17:07:29 469.29 KB
2016-2018 metų strateginis veiklos planas 2023-07-12 17:07:37 646.04 KB
Metiniai veiklos planai
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2024 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.8 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2023 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.98 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2022 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.82 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2021 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 19.91 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2020 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 421.76 KB
Kauno lopšelio-darželio “Varpelis” 2019 m. veiklos planas 2024-03-31 20:29:36 392.67 KB
Vadovo veiklos ataskaitos
2023 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:44:52 937.55 KB
2022 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:21 1.19 MB
2021 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:25 776.81 KB
2020 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:30 5.81 MB
2019 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:35 5.02 MB
2018 metų darželio direktorės veiklos ataskaita 2024-03-06 12:45:40 828.59 KB
Pasiekimų vertinimo aprašai
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas 2024-04-23 08:21:45 509.56 KB
Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašas 2024-01-15 15:09:26 218.93 KB
Ugdymo kokybės samprata 2024-01-15 15:09:26 417.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2023-2024 m. m.
2024 m. gegužė 2024-05-01 12:42:49 518.7 KB
2024 m. balandis 2024-05-01 12:42:49 382.43 KB
2024 m. kovas 2024-05-01 12:42:49 385.93 KB
2024 m. vasaris 2024-05-01 12:42:49 379.92 KB
2024 m. sausis 2024-05-01 12:42:49 172.6 KB
2023 m. gruodis 2024-05-01 12:42:49 336.34 KB
2023 m. lapkritis 2024-05-01 12:42:49 337.2 KB
2023 m. spalis 2024-05-01 12:42:49 334.88 KB
2023 m. rugsėjis 2024-05-01 12:42:49 288.47 KB
2022-2023 m. m.
2023 m. liepa 2023-07-13 07:28:38 270.94 KB
2023 m. birželis 2023-07-13 07:28:38 272.99 KB
2023 m. gegužė 2023-07-13 07:28:38 340.21 KB
2023 m. balandis 2023-07-13 07:28:38 317.57 KB
2023 m. kovas 2023-07-13 07:28:38 301.79 KB
2023 m. vasaris 2023-07-13 07:28:38 311.2 KB
2023 m. sausis 2023-07-13 07:28:38 301.48 KB
2022 m. gruodis 2023-07-13 07:28:38 292.17 KB
2022 m. lapkritis 2023-07-13 07:28:38 288.24 KB
2022 m. spalis 2023-07-13 07:28:38 297.67 KB
2022 m. rugsėjis 2023-07-13 07:28:38 287.19 KB
2021-2022 m. m.
2022 m. rugpjūtis 2023-07-12 14:02:57 338.39 KB
2022 m. birželis 2023-07-12 14:02:57 331.31 KB
2022 m. gegužė 2023-07-12 14:02:57 348.91 KB
2022 m. balandis 2023-07-12 14:02:57 363.53 KB
2022 m. kovas 2023-07-12 14:02:57 314.29 KB
2022 m. vasaris 2023-07-12 14:02:57 303.7 KB
2022 m. sausis 2023-07-12 14:02:57 304.72 KB
2021 m. gruodis 2023-07-12 14:02:57 305.42 KB
2021 m. lapkritis 2023-07-12 14:02:57 341.88 KB
2021 m. spalis 2023-07-12 14:02:57 296.32 KB
2021 m. rugsėjis 2023-07-12 14:02:57 283.39 KB
2020-2021 m. m.
2021 m. liepa 2022-10-31 22:10:45 316.18 KB
2021 m. birželis 2022-10-31 22:10:45 326.08 KB
2021 m. gegužė 2022-10-31 22:10:45 348.65 KB
2021 m. balandis 2022-10-31 22:10:45 343.56 KB
2021 m. kovas 2022-10-31 22:10:45 340.93 KB
2021 m. vasaris 2022-10-31 22:10:45 335.04 KB
2021 m. sausis 2022-10-31 22:10:45 326.04 KB
2020 m. gruodis 2022-10-31 22:10:45 335.81 KB
2020 m. lapkritis 2022-10-31 22:10:45 339.9 KB
2020 m. spalis 2022-10-31 22:10:45 346.47 KB
2020 m. rugsėjis 2022-10-31 22:10:45 333.34 KB
Priėmimas į lopšelį-darželį Atnaujinta Dydis
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 226.45 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo, 2023-03-28 sprendimas Nr. T-102 2023-09-15 12:56:36 58.29 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 1.38 MB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 12:18:38 0.98 MB
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 12:18:38 778.32 KB
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 12:18:38 710.33 KB
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 12:18:38 674.9 KB
2022 m.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:02:38 1.32 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:02:38 717.07 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:02:39 716.07 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:02:39 505.2 KB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:03:11 21.84 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:09:55 869.28 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:09:55 2.49 MB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:09:55 746.77 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:03:07 1.47 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:12:50 1.06 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:12:57 2.49 MB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:13:03 783.56 KB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:03:01 869.24 KB
2019 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:14:57 1.17 MB
2019 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:14:57 1.18 MB
2019 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:14:58 1.41 MB
2018 m.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:02:55 4.91 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:18:04 1.64 MB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:18:04 1.21 MB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:18:04 1.64 MB
2017 m.
2017m. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:02:49 7.08 MB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:22:41 1.59 MB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:22:42 4.14 MB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:22:43 3.89 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-06 18:00:47 1.81 MB
2023 m.
2023 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2024-04-23 12:18:21 1.55 MB
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 07:44:54 1.85 MB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 07:44:54 1.46 MB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-17 07:44:54 2.43 MB
2022 m.
2022 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-07-03 15:09:09 2.14 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:09:09 1.71 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:09:09 1.99 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-03 15:09:09 1.29 MB
2021 m.
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-07-03 15:07:44 1.68 MB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:41:12 1.54 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:41:13 5.28 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-11-03 13:41:13 1.23 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-07-03 15:07:40 1.64 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:44:16 5.03 MB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-14 16:22:10 2.98 MB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:44:17 1.39 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-07-03 15:07:35 2.17 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:48:21 1.84 MB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:48:21 3.06 MB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:48:22 2.21 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2023-07-03 15:07:31 2.08 MB
2018 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (Forma-1) 2022-11-03 13:57:36 169.2 KB
2018 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2022-11-03 13:57:36 938.77 KB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:57:36 1.62 MB
2018 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (Forma-1) 2022-11-03 13:57:36 176.37 KB
2018 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2022-11-03 13:57:36 0.96 MB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:57:36 1.87 MB
2018 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (Forma-1) 2022-11-03 13:57:36 177.62 KB
2018 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2022-11-03 13:57:36 962.17 KB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2022-11-03 13:57:36 1.5 MB
2018 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (Forma-1) 2022-11-03 13:57:36 185.1 KB
2018 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2022-11-03 13:57:36 1.07 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
20 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams 2022-11-03 17:54:34 5.39 MB
20 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2022-11-03 17:54:41 5.27 MB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo valgiaraštis 2022-11-03 17:54:50 5.13 MB
Dokumentai
Valgiaraščio vertinimo pažyma 1-3 metų vaikams 2024-03-27 10:44:54 266.85 KB
Valgiaraščio vertinimo pažyma 4-7 metų vaikams 2024-03-27 10:44:54 266.72 KB
Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas 2024-03-27 10:44:54 592.95 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (LRSAM) 2024-03-27 10:44:54 596.46 KB
Vaikų maitinimo organizavimo, Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2024-03-27 10:44:54 491.25 KB
Maisto produktų pagrindinių tiekėjų sąrašas (2024 m.,) 2024-04-10 10:55:38 180.06 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Dokumentai
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-07-04 18:59:57 1.65 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024-03-01 13:32:48 501.04 KB
2024 m.
2024 m. metinis pirkimų planas 2024-03-23 14:52:49 18.35 KB
2023 m.
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2023 m. 2024-02-12 16:51:52 1.23 MB
Viešieji pirkimai 2023 m. 2024-02-12 16:51:52 86.03 KB
2023 m. metinis pirkimų planas 2024-02-12 16:51:52 23.5 KB
2022 m.
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2022 m. 2024-02-12 16:46:52 1.23 MB
Viešieji pirkimai 2022 m. 2023-09-13 12:57:27 28.46 KB
2022 m. metinis pirkimų planas 2023-09-13 12:57:27 395.14 KB
2021 m.
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m. 2022-11-03 11:40:16 609.85 KB
Viešieji pirkimai 2021 m. 2022-11-03 11:40:35 27.18 KB
2021 m. metinis pirkimų planas 2022-11-03 11:40:48 393.78 KB
2020 m.
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2022-11-03 11:40:59 2.59 MB
Viešieji pirkimai 2020 m. 2022-11-03 11:41:17 22.45 KB
2020 m. metinis pirkimų planas 2023-09-13 12:47:45 220.67 KB
2019 m.
Viešieji pirkimai 2019 m. 2022-11-03 11:41:55 27.18 KB
Planuojami pirkimai 2019 m 2022-11-03 11:42:03 217.96 KB
2018 m.
Viešieji pirkimai 2018 m. 2022-11-03 11:42:12 22.08 KB
2018 m. metinis pirkimų planas 2022-11-03 11:42:22 411.81 KB
2017 m.
Viešieji_pirkimai_2017 m. 2022-11-03 11:42:34 464.46 KB
2017 m. metinis pirkimų planas 2022-11-03 11:42:42 407.45 KB
2016 m.
Viešieji pirkimai 2016 m. 2022-11-03 11:42:49 753.73 KB
2016 m. metinis pirkimų planas 2022-11-03 11:42:59 753.77 KB
Maisto pirkimų kainos 2022-11-03 11:43:23 284.8 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022 - 2024 m. 2023-09-15 13:03:39 207.53 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022 - 2024 m. 2023-09-15 13:04:26 198.78 KB
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 2022-10-31 20:50:39 200.2 KB
Atmintinė 2022-10-31 20:50:40 212.32 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 216.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-09-27 11:43:54 478.04 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-09-27 11:43:54 2.31 MB
Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-09-27 11:43:54 2.09 MB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-03 14:32:29 370.14 KB
Pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planas 2020 m. 2022-11-03 14:32:29 208.13 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, minimalų pradinių įkainių patvirtinimo, 2023-09-12 sprendimas Nr. T-443 2023-09-14 18:41:29 372.86 KB
Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, 2023-05-23 sprendimas Nr. T-255 2023-09-15 13:01:03 600.12 KB
Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-07-04 18:09:32 378.98 KB
Mokytojų atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 306.86 KB