Darbuotojai

Techninis aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

1.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

2.

Dokumentų specialistas

1

3.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

11

4.

Mokytojo padėjėjas

4

5.

Virėjas

3

6.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

2

7.

Sandėlininkas

1

8. Patalynės ir skalbinių išdavėjas

1

9.

Kiemsargis

1

10.

Ūkio darbuotojas

1

11.

Valytojas

1

12.

IT sistemų administratorius

2

Techninio personalo pareigybės aprašymai

Techninio personalo pareigybės aprašymai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:46:31 191.67 KB
Dokumentu specialisto pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:46:44 188.97 KB
IT sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:02 161.75 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:22 190.43 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:32 191.02 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:44 191.24 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:10 147.6 KB
Patalynės ir skalbinių išdavėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:24 169.57 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:43 157.98 KB
Ūkio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:57 181.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:49:09 168.9 KB
Virėjo preigybės aprašymas 2023-07-03 21:49:20 148.58 KB

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį