Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Pagrindinė švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį