Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kontaktai

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 
Asta Astrovienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis Lietuvos edukologijos universitetas Panevėžio kolegija

Mokytoja

Kiškučių grupei +370 37 386704
Erika Valeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
Kauno
kolegija

Vyresnioji mokytoja Kiškučių grupei +370 677 15083
Nijolė Blažienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Edukologijos
magistras
Kauno
technologijos
universitetas

Mokytoja metodininkė Skruzdėlyčių grupei +370 37 386704
Agnė Kubilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Kauno
kolegija
Vyresnioji mokytoja Skruzdėlyčių ir Meškučių grupėms +370 633 15000

Lina Dagilienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
Kauno
kolegija
Vytauto Didžiojo
universitetas
Magistras

Mokytoja metodininkė Kregždučių grupei +370 675 79919
Rasa Grincevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Šiaulių
universitetas
Vyresnioji mokytoja Kregždučių grupei +370 37 386704
Ana Kiverienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
Šiaulių
universitetas

Mokytoja metodininkė

Geniukų grupei +370 687 71729
Andželina Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Šiaulių
universitetas
Mokytoja metodininkė Geniukų grupei +370 37 386704
Dalia Meldaikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis
Marijampolės
aukštesnioji
pedagoginė
mokykla
Mokytoja metodininkė Pelėdžiukų grupei +370 674 13392

Laima Svirskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
Klaipėdos
universitetas

Vyresnioji mokytoja Pelėdžiukų ir Pasakėlės grupėms +370 685 37828
Regina Misevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
Klaipėdos
universitetas

Mokytoja metodininkė Pasakėlės grupei +370 672 60688

Jolanta Sabaliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis
Marijampolės
aukštesnioji
pedagoginė
mokykla

Mokytoja Linelių grupei +370 37 386704
Eugenija Štarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Klaipėdos
universitetas
Vyresnioji mokytoja Linelių ir Geniukų grupėms +370 37 386704
Dalia Damašauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Klaipėdos
universitetas

Mokytoja metodininkė

Saulutės grupei +370 673 17231
Kamilija Žambaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Kauno
kolegija
Vyresnioji mokytoja Saulutės grupei +370 37 386704
Stasė Cvirkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Vyresnioji
mokytoja
Meškučių grupei +370 37 386704

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

 

Jūratė Virginija Stanevičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Mokytoja metodininkė Bitučių grupei +370 605 79648
Kamilija Žambaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
Kauno
kolegija
Vyresnioji mokytoja Bitučių grupei +370 37 386704

Erika Starkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis
Marijampolės
aukštesnioji
pedagoginė
mokykla

Mokytoja metodininkė

Voveraičių grupei +370 673 48981
Erika Valeikienė Priešmokyklinis ugdymo mokytoja

Aukštasis
Kauno
kolegija

Vyresnioji mokytoja Kiškučių ir Voveraičių grupėms +370 677 15083

Meninio ugdymo mokytojai

 
Rolanda Rita Mikalauskienė Meninio ugdymo (dailė) mokytoja Aukštasis
Vilniaus dailės
akademijos
Kauno dailės
institutas
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Magistras
Vyresnioji mokytoja - +370 37 386704
Rita Marija Tumosienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Aukštasis
Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorija
Kauno kolegija
Mokytoja metodininkė - +370 37 386704
Eirūnė Žuklevičienė Meninio ugdymo (šokis) mokytoja Aukštasis
Lietuvos sporto
universitetas
Vyresnioji mokytoja - +370 37 386704
Mokytojo padėjėjai
Gerda Bilazaraitė Mokytojo padėjėja - - - -
Aleksandra Piskunova Mokytojo padėjėja - - - -
Rasa Stankevičienė Mokytojo padėjėja - - - -
Virginija Augustauskienė Mokytojo padėjėja - - - -
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį