Logopedas

Logopede lopšelyje-darželyje dirba

Renata Ginkuvienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.00 – 12.30

-

12.30 – 14.30

Antradienis

7.00 – 12.30

-

12.30 – 17.00

Trečiadienis

7.00 – 12.30

-

12.30 – 14.30

Ketvirtadienis

7.00 – 12.30

-

12.30 – 17.00
Penktadienis 7.00 – 12.30 - 12.30 – 17.00

Kontaktai Mobilusis +370 600 16136

El. paštas ginkren@gmail.com
El. paštas Rašyti

Viktorija Simokaitienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

-

-

14.30 – 18.48

Antradienis

14.00 – 17.00

-

-

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

14.00 – 17.00

-

-
Penktadienis

8.00 – 12.00

14.00 – 16.54

- 12.00 – 14.00

Kontaktai Telefonas +370 37 386704

Informacija

Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir, bendradarbiaujant su lopšelio-darželio mokytojais ir vaikų tėvais, juos įveikti. Logopedas lopšelyje-darželyje dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida.

Kauno lopšelio-darželio ,,Varpelis“ logopedas

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir numanomas priežastis, specialiuosius ugdymosi poreikius lopšelyje-darželyje.
 • Tikrina vaikų kalbą  rugsėjo mėnesį, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, sausio ir gegužės mėnesiais įvertina vaikų, lankiusių logopedines pratybas, padarytą pažangą, nustato pokyčius vaikų kalboje.
 • Visapusiškai tiria vaiko kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą.
 • Numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus, metodus ir jų taikymą.
 • Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Konsultuoja lopšelio-darželio mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais:
  – pataria mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams.
  – pataria tėvams, kaip lavinti vaikų kalbėjimo įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.
 • Dirba su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikydamas specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikams, rekomenduoja Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistų įvertinimui bei konsultavimui.
 • 2 kartus per mokslo metus fiksuoja vaikų pasiekimus, teikia individualias rekomendacines užduotis, siekiant korekcijos tęstinumo namuose.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį