Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Ernesta Leonavičienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

13.00 – 17.00

-

17.00 – 18.00

Antradienis

8.00 – 12.00 - 12.00 – 16.00

Trečiadienis

13.00 – 16.00 - 16.00 – 18.00

Ketvirtadienis

-

- -
Penktadienis - -

-

Kontaktai Telefonas +370 37 386704

El. paštas ernestalnv@gmail.com
El. paštas Rašyti

Informacija

Lopšelyje-darželyje specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. 

Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia

 • Netinkamu elgesiu, taisyklių nesilaikymu.
 • Negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį.
 • Ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.
 • Nenoru įsitraukti į bendrą veiklą.
 • Negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų.
 • Skurdžiu žodynu, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir pogrupines specialiąsias pedagogines pratybas 2 kartus per savaitę specialiojo pedagogo kabinete. 

Specialusis pedagogas taip pat

 • Atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą ir nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Numato veiklos tikslus ir uždavinius, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, kitais įstaigos specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
 • Inicijuoja, organizuoja ir  dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose.
 • Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį